.

08.09.2019 GENEL KURUL TUTANAĞI
02 Kasım 2019, Cumartesi
SİTE YÖNETİMİ
8 Eylül 2019 Pazar günü icra edilen Toplu Yapı Kat Malikleri Genel Kurul Toplantı tutanağını tüm kat maliklerinin bilgisine sunulur.