.

COVİD-19 İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ
20 Mayıs 2020, Çarşamba
SİTE YÖNETİMİ
Covid-19 pandemi salgını ile site yönetimi olarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Satın aldığımız akülü ilaçlama cihazı ve dezenfektan maddesiyle tüm ortak kullanım ve ortak temas alanlarını dezenfekte ediyoruz. Bu uygulama iki gün arayla devam edecektir. 

KOOPERATİF GENEL KURUL ÇAĞRI MEKTUBU
20 Mayıs 2020, Çarşamba
SİTE YÖNETİMİ
15 Mart 2020 Pazar günü icra edilecek Kooperatif Genel Kurul davetiyesi ekte sunulmuştur. Katılım sağlamanızı ve temsil yetkinizi kullanmanızı rica ederiz.

AİDAT MİKTARI DUYURUSU
02 Kasım 2019, Cumartesi
SİTE YÖNETİMİ
8 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen Toplu Yapı Kat Malikleri Genel Kurulunda alınan karar üzerine belirlenen aidat (işletme bütçesi) ve ek ücret (demirbaş bütçesi) miktarlarına dair duyuru ektedir. 

'announcement',96013,0,'0'
MANTOLAMA FİRMASIYLA YAPILAN TOPLANTI
06 Ocak 2020, Pazartesi
SİTE YÖNETİMİ
5 Ocak 2020 Pazar günü saat 14.00'da Kooperatif yönetim ofisinde, sitemizin mantolama işini yapan Ay Yapı firma yetkilileri ve diğer taraflarla toplantı gerçekleştirdik. Yapılan toplantıda; bloklar için sözleşmesi yapılan ücretler, toplam işin ücreti, 2016 yılından itibaren yapılan ödemeler (banka dökümleriyle) ve firmaya ödenmesi gereken kalan borç konuşulmuştur. Toplantıya ilişkin diğer tüm detaylara ekteki evraktan ulaşabilirsiniz.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA MAHKEME KARARI
06 Ocak 2020, Pazartesi
SİTE YÖNETİMİ
Sitemizin hizmetlerinin aksamasına neden olan mahkeme kararı ekte sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız.

HUKUKİ GELİŞMELER
13 Kasım 2019, Çarşamba
SİTE YÖNETİMİ
Devamını göster...
Site yönetimi olarak göreve geldiğimiz 2017 yılında, siteye ait 40.000,00 TL yi kooperatif namına mantolama borcuna istinaden ilgili firmaya gönderenler hakkında dava açmıştık. Site aidatları, kooperatif üyesi olmayan malikler ve kiracılar tarafından da ödenmektedir. Mantolama işi kooperatif ile sözleşmesi yapılan bir iştir. Ayrıca yöneticiler genel kurullarda aldıkları yetkilere istinaden iş yapabilirler. Tüm bu hususlara binaen açtığımız davada daha önce mahkeme tarafından açıklanan; "Yetkisizlik nedeniyle davanın reddi" kararını, site yönetiminin davayı kaybettiği, bu kararın site yönetiminin yasal olmadığının delili olduğu şeklinde lanse edilmişti. Doğru olmadığını daha önce de anlattığımız bu söylentilerin delili olacak mahkeme kararı çıkmıştır. Çıkan kararda görevli mahkemenin hangisi olduğu belirtilmiştir. Bu andan itibaren dava belirtilen mahkemede sürecektir. 
Site yönetimi için bu kararı önemli kılan bir husus daha mevcuttur. Kooperatif eski yöneticilerinin ve bu yöneticilerin telkinleriyle hareket eden bazı kat malikleri, borçlarına istinaden kendilerine açtığımız icra davalarına "sitemizin 3 parsel üzerine kurulu olduğu ve site yönetimi olamayacağı" ifadelerini kullanmışlardı. Bu savunmaları sebebiyle davalardan netice alma süreçleri uzamaktaydı. Diğer kat maliklerinin de akılını karıştıran bu hususa mahkeme aldığı kararla noktayı koymuştur.
Duyurunun ekinde paylaştığımız dava evraklarında da göreceğiniz üzere, "dosyadaki kayıt ve belgelere göre, davacı sitenin birden fazla parsel üzerinde kurulu olduğu ve toplu yönetime geçildiği anlaşılmaktadır" ifadesiyle sitemizin toplu yapıya geçtiği ve site yönetiminin yasallık sorunun olmadığı bir kez daha perçinlenmiştir. 
Mahkeme bu kararını, sunduğumuz deliller neticesinde, sitemizin yönetim planının tapu kayıtlarında 2007 tarihinden beri mevcut olduğunu görmesi üzerine almıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Site ve Kooperatif Yönetimi